Dresaj    

Ordonanta de urgenta

 

Ordonanta de urgenta nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi.
In temeiul prevederilor art., 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL l
Dispozitii generale
Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin câini periculosi se întelege câinii apartinând urmatoarelor rase, grupate în doua categorii, dupa cum urmeaza:
a) categoria l: câinii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor;
b) categoria a ll-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.
Art. 2. - (1) Prin câini agresivi se întelege:
a) orice câine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
b) orice câine care participa la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intra în categoria câinilor agresivi definiti la alin. (1):
a) orice câine care ataca sau musca o persoana care a patruns fara drept, în orice mod, într-o proprietate privata sau publica protejata de acel câine;
b) orice câine folosit de unitatile de politie, jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie si paza, chiar daca, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoana.

CAPITOLUL II
Obligatiile detinatorilor de câini si conditiile detinerii acestora
Art. 3. - (1) Proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba vârsta minima de 18 ani;
b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
c) sa nu fi fost condamnati pentru savârsirea unei infractiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 si la art. 2 alin. (1) au obligatia sa înregistreze câinii la Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, si sa inscriptioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferenta imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos" sau, dupa caz, "Câine agresiv", printr-o placuta având dimensiunile de cel putin 15 x 25 cm.
Art. 4. - (1) Proprietarii de câini prevazuti la art. 1 au obligatia sa depuna la sediul politiei în a carei raza este situat imobilul în care este detinut câinele o adeverinta în fotocopie, eliberata de Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, din care sa rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevazute la art. 1, precum si o declaratie pe propria raspundere cuprinzând urmatoarele date:
a) numarul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b) efectuarea vaccinarii antirabice si a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) efectuarea sterilizarii câinilor prevazuti la art. 1 lit. a);
d) existenta unei asigurari de raspundere civila pentru eventualele pagube produse de câinii prevazuti la art. 1
lit. a).
2) în cazul schimbarii adresei imobilului mentionat la alin. (1) proprietarii de câini încadrati la art. 1 au obligatia sa depuna în termen de 48 de ore, la sediul politiei în a carei raza se afla noua adresa, documentele prevazute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum si înstrainarea câinilor încadrati la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul politiei în a carei raza se afla imobilul de detinere al câinelui.
Art. 5. - Prevederile art. 3 si 4 nu se aplica unitatilor de politie, jandarmerie, celorlalte unitati militare, vamilor si serviciilor publice de securitate, protectie si paza.
Art. 6. - (1) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum si în alte locuri publice, cu exceptia drumurilor publice si a cailor de acces catre acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în partile comune ale imobilelor în care sunt detinuti, pe drumurile publice si pe caile de acces catre acestea este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti în zgarda si lesa sau ham de catre proprietar ori de catre detinatorul temporar.
(3) Stationarea câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în partile comune ale imobilelor prevazute la alin. (2) este interzisa,
(4) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. b), precum si al câinilor din rasele Ciobanesc Belgian Malinois, Ciobanesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobanesc de Asia Centrala Komondor, Kuvasz, Schnauzer Urias si metisii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum si în partile comune ale imobilelor este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti în lesa de catre o persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). în locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevazuti în prezentul alineat este permis fara botnita si fara lesa.
Art. 7. - Dresajul si antrenamentul câinilor prevazuti la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotarâre de catre consiliile comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 8. - Se interzice:
a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent carei rase îi apartin câinii;
b) importul sau comercializarea câinilor prevazuti la art. 1 lit. a);
c) reproductia câinilor prevazuti la art. 1 si la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala;
d) abandonarea câinilor prevazuti la art. 1, art. 2 alin. (1) si la art. 6 alin. (4).
Art. 9. - (1) Câinii prevazuti la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmata în carnetul de sanatate de catre medicul veterinar care a efectuat interventia.
(3) în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) sunt obligati sa îi sterilizeze, pe cheltuiala proprie.
Art. 10. - (1) în cazul câinilor prevazuti la art. 2 alin. (1), organele de politie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizeaza proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui sa ia toate masurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Daca proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 2 alin. (1) nu iau masurile prevazute la alin. (1), politia poate dispune plasarea câinelui într-un adapost, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se mentine.
(3) Cheltuielile generate de întretinerea câinelui aflat sub supraveghere se suporta de catre proprietar sau de detinatorul temporar al câinelui.

CAPITOLUL III
Infractiuni si contraventii
Art. 11. - (1) Neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul câinelui sau de detinatorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.
Art. 12. - (1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, apartinând oricarei rase, asupra unei persoane, daca a avut ca urmare o vatamare, constituie infractiune si se pedepseste conform art. 181-183 din Codul penal.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.
Art. 13. - Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevazute la art. 1 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 7 ani si confiscarea acestora.
Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregati în acest scop, precum si de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Art. 15. - (1) în cazul infractiunilor prevazute la art. 11 si 12 câinii se confisca de catre politie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult doua zile de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.
(2) Câinii prevazuti la alin. (1) vor fi cazati în adaposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapân, în vederea plasarii lor în grija organizatiilor pentru protectia animalelor, care vor proceda conform reglementarilor proprii.
Art. 16. - Masura confiscarii prevazuta la art. 13 consta în capturarea, transportarea si pastrarea câinelui în adaposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fara stapân. Masura se dispune în conditiile legii de catre agentul constatator si se executa de catre personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Pastrarea si adoptia câinilor se fac în conditiile reglementarilor legale.
Art. 17. - Nu se pedepsesc infractiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta daca victima actelor incriminate a patruns fara drept, în orice mod, într-o proprietate privata sau publica protejata de câine ori daca interventia câinelui a fost determinata de apararea proprietarului sau a detinatorului temporar, victima iminenta a unei infractiuni de violenta savârsite împotriva sa.
Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui daca fapta s-a soldat cu ranirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanuntarea la politie a pierderii sau a decesului câinilor prevazuti la art. 1, de catre proprietar sau de catre persoana care îi are în paza, în termen de 48 de ore de la constatare;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (1) si (2);
d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) si ale art. 9;
e) nerespectarea prevederilor art. 6;
f) nerespectarea art. 8 lit. d).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c) cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
Art. 19. - (1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinta nejustificata ori îl provoaca la reactii agresive constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) în cazul prevazut la alin. (1) proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice raspundere.
Art. 20. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii politiei sanitare veterinare si de catre personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului DL.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 21. - (1) în termen de cel mult 18 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta câinii vor fi în mod obligatoriu identificati si înregistrati potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Proprietarii sau detinatorii temporari de câini care pot fi încadrati la art. 1 au obligatia de a prezenta câinii la Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, în vederea evaluarii si încadrarii lor în una dintre categoriile prevazute la art. 1.
(3) Pâna la înfiintarea Autoritatii de Supraveghere Chinologica câinii mentionati la art. 1 vor fi înregistrati si identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a detinatorului temporar, de catre asociatia prevazuta la alin. (2), mentionându-se codul în carnetul de sanatate si în adeverinta eliberata.
(4) Câinii încadrati la art. 1, lasati în libertate si care nu pot fi identificati, vor fi capturati de catre serviciile pentru gestionarea câinilor fara stapân si vor fi eutanasiati conform dispozitiilor legale.
Art 22. - În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 sunt obligati sa depuna la sediul politiei declaratia prevazuta la art! 4.
Art. 23. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se înfiinteaza Autoritatea de Supraveghere Chinologica în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
(2) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii de Supraveghere Chinologica va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiintarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
Art. 24. - Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 15 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea l.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

 

dresaj
dresaj de ring
dresaj de companie
probleme de comportament
personalitatea canina
pensiune canina
comunicarea canina
dog sitter
nutritie
utile
predarea cainelui
recomandari
cabinete veterinare
ordonanta de urgenta
canise si cluburi
contact
 
 Oferte speciale
Get your free Daily Horoscope and astrology reports
  Catalog Web
 
 
Copyright © 2002-2005 dresaj.com      
   
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site fara acordul scris al detinatorului dreptului de autor.